Hant Development

Bytový dom pri Rosničke

Typ referencie: Bytový dom
Investor: B.D.Rosnička s.r.o.
Adresa: Bratislava, ul.M.Sch.Trnavského
Stavbu realizoval: HANT BA a.s.
Výška investície: 4 000 000.00 €
Dátum dokončenia: 31.10.2016
Popis referencie:

Bytový dom v blízkosti rovnomenného kúpaliska medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou v Bratislave.

Sídlo spoločnosti

Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica


Tel.: 00421 42 432 51 76

Fax: 00421 42 426 02 33

Pobočka Bratislava

Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava


hant-ba@hant-ba.sk