Hant Development

Nájomné bytové domy

Typ referencie: Nájomné bývanie
Investor: Mestá Skalica, Šamorín, Považská Bystrica, Malacky, Holíč, Handlová, Vranov nad Topľou a obec Dolná Maríková
Adresa: -
Stavbu realizoval: HANT BA a.s.
Výška investície: 75 mil eur.
Dátum dokončenia: 30.06.2016
Popis referencie:

Developovanie nájomných bytových domov v regiónoch prostrednícvom programu rozvoja nájomného bývania s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania

Sídlo spoločnosti

Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica


Tel.: 00421 42 432 51 76

Fax: 00421 42 426 02 33

Pobočka Bratislava

Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava


hant-ba@hant-ba.sk